Details of Pfam family TMP-TENI

Pfam description : Thiamine monophosphate synthase/TENI

Click here to go to the Pfam web-site for this family


SCOP families related to this family

Z score family code family description
34.271 c.1.3.1Thiamin phosphate synthase


Pfam families related to this family (when query is the Pfam family)

Z score family code family description
10.512 His_biosynthHistidine biosynthesis protein
9.127 PRAIN-(5'phosphoribosyl)anthranilate (PRA) isomerase
9.383 QRPTase_CQuinolinate phosphoribosyl transferase, C-terminal domain
10.178 Ribul_P_3_epimRibulose-phosphate 3 epimerase family